Lucrăm intens la noul website. Revenim curând.


0372 732 114 | office@simbainvest.ro | Facebook | YouTube | Cariere

ANUNT

,, S.C. SIMBA INVEST SRL titular al proiectului „Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este  necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu necesită evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi realizat în municipiul Bacău, str.Ștefan cel Mare, nr.24D, judeţul Bacău.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele luni-joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14 şi la următoarea adresă de internet:http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 09 iunie 2018..